Stopnie Wing Tsun

W systemie Wing Tsun jest 12 stopni uczniowskich oraz 12 stopni mistrzowskich. Zgodnie z chińską tradycją 12 stopni uczniowskich przedstawione jest za pomocą kwiatów śliwy, gdzie każdemu stopniu przyporządkowany jest kolor.

stopniedyplom

Egzaminy odbywają się podczas seminariów i obozów. Warunkiem koniecznym i wystarczającym podejścia do egzaminu jest ważna legitymacja członkowska naszego Stowarzyszenia, oraz dopuszczenie przez instruktora. Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest dyplom honorowany w każdej szkole Leung Ting Wing Tsun.

Stopnie reprezentują osiągnięcia oraz informują, na jakim etapie nauczania znajduje się dany uczeń.

 

Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Wing Tsun (E.E.W.T.O.) używa takich samych strojów i symboli jakie obowiązują w Hong Kongu.

 ubiory mistrzowskie