Dzieci i Rodzice

Kiedy Rodzice rozważają, jaki rodzaj aktywności wybrać dla dzieci, zależy im na ich prawidłowym rozwoju, sprawności ruchowej, bezpieczeństwie i pewności, że dzieci spędzą czas w przyjaznym i wspierającym otoczeniu.

 Szeroki zakres ćwiczeń Wing Tsun, ich symetria i zrównoważenie pozwala na harmonijny rozwój układu mieśniowego i kostnego oraz poprawę koordynacji i równowagi.   SDC14641 Wing Tsun kształtuje właściwą sylwetkę i może zapobiegać otyłości i wadom postawy u dzieci. Bardzo sprzyja rozwojowi inteligencji motorycznej i nabyciu takich cech jak zwinność, wytrzymałość i szybkość. Ponieważ umiejętności ruchowe dzieci znacznie różnią się od możliwości osób dorosłych, ćwiczenia są dostosowane do ich rozwoju ruchowego i kondycji. Ze względu na rozwój układu nerwowego zaleca się rozpoczynanie treningu od 6 roku życia, ponieważ wcześniej dzieci mają trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów manualnych i skupieniu na czynności.

 Wing Tsun korzystnie wpływa na rozwój układu nerwowego. Do przyswojenia nowej wiedzy i umiejętności, kojarzenia faktów i działania a przez to sprawnego funkcjonowania w życiu, konieczna jest harmonijna współpraca obydwu półkul mózgowych. Wykonywanie precyzyjnych, jednoczesnych ale niesymetrycznych ruchów w Wing Tsun integruje półkule mózgowe i powoduje powstawanie nowych połączeń nerwowych. SDC14648Mózg rozwija się zawsze, kiedy doświadcza nowych sytuacji. Olbrzymia różnorodność kombinacji ruchowych oraz ciągłe wyzwania intelektualne, jakie stawia system Wing Tsun stymulują mózg do ciągłego uczenia się.

 Podkreśla się także korzystny wpływ regularnych ćwiczeń fizycznych na układ odpornościowy.

 W literaturze medycznej są opisywane przypadki stosowania sztuk walki jako wspomagającej terapii zaburzeń uwagi i nadaktywności u dzieci. Skupienie na aktywności fizycznej, dokładne wykonywanie poleceń instruktorów, dyscyplina zajęć mogą poprawiać uwagę i zmniejszać impulsywność.

  Głównymi obawami Rodziców są bezpieczeństwo i czy dziecko nie będzie narażone na przebywanie w agresywnym i dającym zły przykład towarzystwie. W potocznym przekonaniu sztuki walki wiążą się z przemocą i mogą nasilać agresję, szczególnie u dzieci i młodzieży. Często nieznany jest fakt, że zostały stworzone dla zachowania zdrowia i równowagi. Sztuki walki są nauczane w atmosferze dyscypliny a niewłaściwe zachowania są bardzo szybko korygowane. Podnoszą samoocenę, wiarę w siebie i wzmacniają poczucie własnej wartości. Uczą podejmowania decyzji i odpowiedzialności a także dojrzałego podejścia do sukcesu i porażki. Wzrost uważności i zdyscyplinowanie mogą przekładać się na poprawę wyników w szkole (głównie u dzieci starszych).

  SDC14662Treningi są prowadzone w bardzo bezpiecznych warunkach i w środowisku eliminującym agresję. W badaniach stwierdzono, że sztuki walki są relatywnie bardziej bezpieczne niż inne sporty, włączając w to w piłkę nożną, koszykówkę czy zapasy. W porównaniu z innymi sportami ryzyko urazów jest stosunkowo niewielkie i jest dodatkowo minimalizowane poprzez opiekę instruktorów nad uczniami, dokładne wyjaśnienia technik oraz ochraniacze noszone na klatce piersiowej. W systemie Wing Tsun nie ma nienaturalnych ustawień kończyn, ekstremalnych ruchów oraz wysokich kopnięć. Ponieważ Wing Tsun dąży do równowagi i unika straty energii, w czasie rozgrzewki uczniowie nie wykonują niezliczonych ilości pompek, „brzuszków” czy przysiadów. Zabronione są silniejsze uderzenia i uderzenia w twarz. Do najczęstszych urazów nalezą niegroźne otarcia naskórka i siniaki.

 

 Uwaga !! W przypadku chorób dziecka lub obaw zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem pediatrą opiekującym się dzieckiem.

 SDC14646 Trening sztuk walki może wspomagać rozwój społeczny dzieci. Zajęcia są prowadzone w grupie, w atmosferze życzliwości, pomocy słabszym i koleżeńskości. W szkole nie ma miejsca na wywyższanie się, pokazywanie swojej przewagi nad kolegami i rywalizację. Każdy walczy z największym przeciwnikiem – czyli swoim lenistwem, zmęczeniem i słabością.   Wielu Rodziców uczęszcza na zajęcia razem z dziećmi, co jest najbardziej rekomendowaną i motywującą dla dzieci opcją ćwiczeń.

 

  tekst: Anna Garbala

Na podstawie:

Leung Ting. “Wing Tsun Kuen”

Buckler S. “Wing Chun Kuen. History, Philosophy, Psychology”

Belanoha W. “The Wing Cun Compendium “

Woodward T. “A Review of the Effects of Martial Arts Practice on Health”. Wisconin Medical Journal 2009, Vol. 108, Nr 1

Bu B i wsp. “ Effects of martial arts on health status: A systematic review”, JEBM 3 (2010) 205-219

Baker S. “Health Benefis of Traditional Wing Chun Kung Fu Training”, published online

Reid D. “Tao zdrowia”

Górnicki B, Dębiec B. Pediatria Tom 1

Diamond A. Science. 2011 August 19; 333(6045): 959–964. doi:10.1126/science.1204529.

SDC14667 SDC14614